EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Feedback
Link
PSK31

Moderne teknik bringer RTTY ind i det 2100. århundrede.

Der er sket meget siden dengang RTTY vandt indpas hos radioamatørerne, som en populær kommunikationsform på HF båndene. Mikroprocessorer og DSPer har muliggjort nye digitale kommunikationsformer på vore HF bånd, så som Pactor, Gtor og hvad de nu ellers hedder.

En ting er fælles for de fleste digitale modes. For at kommunikere med en station, skal der etableres en link mellem to stationer. Når linken er etableret bliver der udvekslet kontrolsignaler, sådan at når den ene part i QSOen modtager noget, sender han en kvittering tilbage til afsenderen. Det har den fordel at hvis noget går tabt, vil afsenderen ikke modtage en kvittering, og han vil derfor sende de pågældende data igen, indtil han modtager en kvittering om at det er modtaget korrekt hos modparten. Alt dette tager modemet sig af, så brugerne oplever forbindelsen som værende fejlfri. Det er naturligvis en stor fordel ved datatransmission hvor fejlkorrektion er en nødvendighed.

Ved en almindelig keyboard til keyboard QSO eller en ring-QSO kan det derimod være en stor ulempe, at skulle etablere en link. Fejl korektionen samt udvekslingen af kontrolsignaler indføre en vis forsinkelse, der kan virke generende. Hvis der er tale om en ring-QSO er det næsten umuligt, med mindre at alle deltage kobler op til en fældes konference/chat server.

Her kommer RTTY til sin ret. Det, der bliver sendt, kan læses af alle, som lytter på den pågældende frekvens. Der skal ikke etableres nogen link eller udveksles kontrolsignaler. Naturligvis kan transmissionen hermed indeholde fejl, som følge af støj og forstyrelser, men det kan en ganske almindelig CW forbindelse jo også.

Der er således stadig et behov for en simpel digital kommunikationsform, hvor alle kan deltage i en keyboard QSO. Dette behov er indtil nu blevet dækket af RTTY, som er en gammel teknik, der ikke har ændret sig med tiderne.

RTTY anvender FSK modulation, der består i at skifte mellem to frekvenser. Den metode var meget passende til det udstyr der blev brugt i 60erne og 70erne. Nutidens udstyr er mere frekvensstabil, hvilket giver mulighed for at prøve nye modulationsformer med smallere båndbredde.

PSK31 er en moderne udgave af RTTY. Det er udviklet til keyboard QSOer og har derfor ikke en imponerende overførselshastighed. Der anvendes BPSK (binary phase-shift keying) modulation med en hastighed på 31 bit/s, hvilket skulle svare til ca. 50 ord i minuttet. Den teoretiske båndbredde ved denne modulationsform er 31Hz. For at få mest muligt ud af de 31 bit/s, anvender PSK31, ligesom morsekoden, forskellige længde på de enkelte tegn. Således er tegnet "e" kun på 2 bit, hvorimod "?" er på 10 bit.

Den nemmeste måde for at komme i gang med PSK31 er ved at bruge en computer med lydkort. Dertil findes et lille terminal program for Windows, som består af et modtage vindue, der viser den tekst du modtager, et sende vindue, hvori du skriver den tekst du ønsker at sende, og en frekvens indstilling hvor der er et spektrum display, der gør det let at finde aktivitet på båndet. Der skal anvendes en HF radio, som er frekvens stabil, og et kabel til at forbinde radioen med computeren. Da de fleste radioer har indbygget VOX, er det ikke nødvendigt at forbinde sendekontakten til computeren. Radioen skal være i SSB mode med et evt. smalt filter indkoblet. Det er vigtigt at radioens lf/mic indgang ikke bliver overstyret og at evt. speech processor er koblet fra. Ulinearitet vil ødelægge BPSK signalet så modtageren ikke kan detektere det.

Til programmet er der en detaljeret hjælpe fil, som beskrive diverse indstillinger samt hvordan man betjener programmet.

Programmet kan downloades fra den officielle PSK31 hjemmeside http://aintel.bi.ehu.es/psk31.html

På denne side findes der også mange gode artikler om PSK31.

PSK31 QSOer er at finde omkring 3580.15, 7035.15 samt 14070.15 MHz. Prøv at starte på 20 meter båndet, da der er størst aktivitet der.

Hosted by: Mira Internet