EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Lydsiden
Feedback
Link
Yemen 7o1YGF

For et par dage siden ringede min telefon med OZ6SV, Svend i røret: ”7o1YGF er blevet godkendt”. Disse hieroglyffer sagde mig først ingen ting, og Svend måtte gentage meldingen flere gange, før sammenhængen gik ind på lystavlen, men så fik jeg travlt med at sige tak til min gode amatørkollega.

Staten Yemen er ikke hverdagskost for radioamatører, og det var i april 2000, at en tysk dx-pedition kom i gang derfra. Meldingen kom også dengang fra 6SV, Svend på lokalfrekvensen 145.325, og jagten gik ind på den sjældne station med bl.a. OZ4ZO, Hans som flittig gæst på 2-meteren. I løbet af de 10 dage, det tyske team var i gang, kom det sjældne kaldesignal i loggen på flere bånd til stor glæde for de lokale dx-jægere.
Og så skulle alt jo være fryd og gammen, men nej: Det viste sig, at det tyske team ikke havde fået skriftlig tilladelse, kun en mundtlig, og det kunne ikke tilfredsstille de amerikanske dx-autoriteter. 7o1YGF kunne ikke godkendes med en sådan tilladelse, og i de følgende år bølgede slaget om godkendelse af dx-peditionen. Det tyske team gjorde alt for at få en skriftlig tilladelse hos myndighederne i Yemen, men uden held. Hvor har Svend og undertegnede dog læst mange QST, for nu må Yemen da for pokker være gået i orden! Men, nej. Årene er gået, og vi skulle altså helt frem til 2009, før 7o1YGF kunne anerkendes. Stor er derfor glæden hos mange radioamatører, også lokale, og bl.a. hos 1LWT, Jens Ole og Ryan, 1BUR.
Vy 73 de OZ1EUO, Leif

Hosted by: Mira Internet